Norspray AS

Garnet

Et høyeffektivt naturlig mineralsk blåsemiddel, med høy hardhet og stor avvirkningsgrad.Spesielt godt egnet til stål (i alle kvaliteter; også rustfritt), aluminium, betong og stein, glass, tre osv. Garnet brukes også til vannskjæring, og kjennetegnes ved høy skjærehastighet. Da Garnet er inert og er et helt naturlig produkt med høy hardhet vil man ved bruk av Garnet oppnå gode arbeidsforhold grunnet lavt støvnivå og raske resultat. Da den mineralske strukturen gjør at korn ikke knuses, men deles. Det gir bruk av mindre blåsemiddel og lite støv. Som et naturlig rent blåsemiddel vil ikke dette ha skadelig effekt på miljøet. Avhengig av metode/bruk kan Garnet gjenbrukes opp til 5 ganger ved riktig rensing, både for sandblåsing og vannskjæring. Hardhet: 7,5-8,0 Mohs.