Norspray AS

Lynx

Støydempende dyse til sandblåsing. Med et desibelnivå under 99dB får du bedre HMS og lengre operatørtid, samtidig som forventet blåsetrykk er ivaretatt.

Fordeler

  • Banebrytende støydemping. Desibelnivå på 95,1-98,6 dB ved målinger av trykknivå på 4-7 bar.
  • Lengre operatørtid offshore. Kan brukes inntil seks timer sammenhengende per skift.
  • Optimalisert slitestyrke. Med Tungsten Carbid som kjernemateriale er levetiden nesten doblet i forhold til tilsvarende dyser.
  • Bedre HMS. Lydstyrkenivå ned mot 95 dB reduserer støybelastningen og dermed risikoen for støyskader, forutsatt at riktig hørselvern benyttes.
  • Stillest i klassen. Inntil 11 dB støyreduksjon, sammenlignet med konkurrerende produkt, tilsvarer 92 prosent energireduksjon generert av støy.